Att kvalitetssäkra IT-system

För att kvalitetssäkra eller förvalta IT-system krävs det kunskap om hur krav och testarbete bedrivs på en övergripande nivå. Att hantera krav och test på ett effektivt, strukturerat och medvetet sätt är den enklaste vägen att säkerställa att systemen byggs rätt och att rätt system byggs åt interna eller externa kunder.

Kunskap om att kvalitetssäkra IT-system är avgörande för att olika projekt och förvaltning ska kunna genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar ju också om att leverera de lösningar verksamheten behöver för att nå eller överträffa organisationens eller gruppen mål.

Utbildningen Att kvalitetssäkra IT-system ger, på en övergripande nivå, insikt i vad det innebär att arbeta med krav och test generellt och hur en krav-, testprocess kan se ut i förhållande till projekt och utvecklingsmodell.

Efter kursens slut har ni en god grund att stå på för att börja kvalitetssäkra era IT-system!

Kommande utbildningar

Kontakta oss för aktuella datum.

Antal kursdagar: 1+1 dag Pris: 11.900 kr exkl. moms

Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på praktiskt krav- och testarbete och ger deltagaren insikt och praktisk kunskap för att kunna arbeta med kvalitetssäkring av IT-system. Den är mest lämpad för någon som är ny i sin roll eller för någon som vill lära sig grunderna i kvalitetssäkring av IT-system som testare, testanalytiker, systemanalytiker, kravfångare, affärsanalytiker men den passar också för projektledare, förvaltningschefer och andra som vill ha en djupare förståelse för kvalitetssäkring av IT-system.

Kursens innehåll

Det är en fullmatad kurs med både teori och praktiska övningar.

För att få en övergripande förståelse för det innebär att kvalitetssäkra IT-system tittar vi på generiska krav- och testprocesser och borrar oss där efter ner i viktiga styrande krav- och test dokument, organisationer och olika arbetssätt.

Vi tittar närmare på typer av kravdokumentation, testfall och verktyg som kan hjälpa er i ert arbete med att kvalitetssäkra IT-system men också samverkan mellan krav och test och hur det hänger ihop.

Att kunna kvalitetssäkra IT-system oavsett organisationens storlek är alltid lönsamt!

Ansökan

Kursdatum*

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här