Grundkurs – Test

Varför testar vi och varför måste test planeras? Kursen ger dig en grundläggande insikt i vad test innebär. Kursen behandlar vanliga begrepp samt sätter in dem i sitt rätta sammanhang.

Kommande utbildningar

För närvarande finns det inga kurstillfällen planerade.
Antal kursdagar: 1 dag Pris: 6.800 kr exkl. moms

Kursbeskrivning

För att förstå varför det finns ett behov av att testa, definieras begreppet kvalitet, och olika sätt att styra och skapa kvalitet i ett system. I kursen jämförs hur test hanteras i olika utvecklingsmodeller, liksom vilka olika typer och nivåer av test som finns. När är det lämpligt att genomföra prestandatest? Behöver vi genomföra både systemtest och acceptanstest? Kan kvalitet testas in i systemet?

Kursen går igenom de olika stegen i testprocessen, från planering till genomförande, via teststrategi till testplan, testspecifikation, testfall och felrapport. Kursen innehåller både teori och övningar. I övningarna får du en förståelse för när och hur några av de vanligaste och mest användbara testdesignteknikerna kommer till sin rätt.

Kursmål

Kursdeltagarna kommer efter genomförd kurs förstå de grundläggande testbegreppen, ha god förståelse för syftet med test och vilka olika testnivåer som finns samt ha fått egen konkret erfarenhet efter genomförda övningar.

Målet med kursen är att deltagaren skall få tillräckligt med kunskap för att direkt efter kursen kunna skriva grundläggande testfall, och vid utförande kunna skriva en felrapport. Vidare kommer deltagarna förstå när omtester och regressionstest behövs och även förstå skillnaden mellan testfall i systemtest respektive acceptanstest.

Vem bör delta?

Detta är en kurs för dig som har liten eller ingen erfarenhet av testarbete och som vill få bättre förståelse för vad test innebär eller som skall delta i system- eller acceptanstest med att ta fram testfall och/eller att testa.

AddQLogga

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

Anmälan

Kursdatum*

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här