ISTQB Advanced Technical Test Analyst

ISTQB Advanced Technical Test Analyst utgör en påbyggnad på den grund som skapas av ISTQB Foundation kursen. AddQ erbjuder kursen Advanced Technical Test Analyst i samarbete med Grove Consultants, UK och kursen ges på engelska.

Kommande utbildningar

Kurs:  

7-10 december

Examen:  

11 december

Ort: Stockholm

Antal kursdagar: 3 dagar
Kurs och examen: 19.900 kr exkl. moms
Endast kurs: 17.300 kr exkl. moms
Endast examen: 3.000 kr exkl. moms

Kursbeskrivning

Denna kurs vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för teknisk testning än vad som ges i ISTQB Foundation nivån. Kursen ger dig kunskaper och insikter i hur du analyserar och testar ett system för att åstadkomma förväntad kvalitetsnivå. Den förklarar de olika typerna av designtekniker som krävs för att uppnå denna certifiering och fokuserar på mallar och hjälpmedel för att utföra de bästa testerna inom given tid.

Kursmål

Att ge deltagaren förståelse för tekniska testfrågor som omfattar mer än ISTQB Foundation nivån. Kursen kommer att ge de nödvändiga färdigheter som krävs av testare för att kunna genomföra teknisk testverksamhet, genom att analysera den interna strukturen av system tillräckligt detaljerat för att möta den förväntade kvaliteten. Förklaring av de olika funktionsbaserade, strukturbaserade, defektbaserade och erfarenhetsbaserade testtekniker som gäller för detta certifikat. Lära eleverna utforma effektiva tester, som ska genomföras på begränsad tid.

Vem bör delta?

Denna kurs är lämplig för testare, utvecklare, specialister, kvalitetsansvariga som har minst tre års praktisk erfarenhet inom detta område samt de som vill ha ISTQB Advanced Technical Test Analyst – certifikat.

Examination

Efter avslutad kurs ges möjlighet till att skriva examensprov som vid godkännande ger ett certifikat. Examineringen genomförs av SSTB.

För att ta examen krävs ett godkänt ISTQB Foundation-certifikat eller ett motsvarande ISEB-certifikat. Före examination måste du anmäla att du önskar examinera dig på SSTB:s hemsida. Villkor för att få registreringen godkänd är att du kan visa upp en kopia på Foundation-certifikatet.

Kursplanen täcker Certified Test, Advanced Level Syllabus, version 2012 och vi rekommenderar att man läser igenom den före kursstart.

Priset är 19 900 kr för både kurs och examen, endast examen 3 000 kr och endast kurs 17 300 kr. Samtliga priser är exkl. moms.

Antal kursdagar: 3 (exkl examen)

ISTQB Advanced Technical Test Analyst AddQ logotyp

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

Anmälan

Kurs*
7-11 december

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här