ISTQB Advanced Test Analyst

Syftet med kursen är att skapa en förståelse för testanalys/testdesign på en högre nivå än ISTQB Foundation. Kursen ger fördjupade kunskaper inom testmetodik med tyngdpunkt på analys av indata och skapande av testfall.

Kommande utbildningar

För närvarande inga kurstillfällen
Antal kursdagar: 4 dagar
Kurs och examen: 25.700 kr exkl.moms
Endast kurs: 23.100 kr exkl.moms
Endast examen: 3.000 kr exkl.moms

Målgruppen för ISTQB Advanced Test Analyst

Kursen vänder sig i första hand till den som deltar i förberedelser för samt utförande och rapportering av test i samband med utveckling av programvara eller system och alla som vill erhålla ett internationellt gångbart ISTQB Advanced Level Test Analyst certifikat.
Kriterier för att delta i examination:

  • Ett godkänt certifikat på Foundation Level utfärdat av ett ISTQB National Board eller godkänt examineringsföretag.
  • SSTB rekommenderar starkt att du har minst 3 års fulltidserfarenhet inom den modul i Advanced som du tänker tentera i.
  • Observera att du måste vara godkänd av SSTB för att få delta i examinationen – registrering görs på www.sstb.se

ISTQB Advanced Test Analyst AddQ logotyp

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

Kursdatum*

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här