ISTQB Foundation

Syftet med kursen är att förstå de grundläggande principerna i test och hur man utför effektiva tester av mjukvara, känna till de grundläggande stegen i en testprocess, kunna använda olika testtekniker, rapportera avvikelser, kunskap om granskning och hur testverktyg kan bidra till effektiva tester, känna till hur man leder tester samt förhållandet mellan risk och test.

Kommande utbildningar

11-15 december
Ort: Stockholm
Antal kursdagar: 3 dagar
Kurs och examen: 17.100 kr exkl.moms
Endast kurs: 14.900 kr exkl.moms
Endast examen: 3.000 kr exkl.moms

Målgruppen för ISTQB Foundation

 • Alla som vill få en grundläggande förståelse för test
 • Alla som utvecklar eller testar mjukvara
 • Alla som vill kunna genomföra så effektiva tester som möjligt under en begränsad tidsperiod
 • Alla som vill erhålla ett internationellt gångbart certifikat i mjukvarutest

Innehållet i ISTQB Foundation

Testprinciper

 • Terminologi
 • Varför är test nödvändigt?
 • Grundläggande testprocess
 • Testpsykologi
 • Regressionstest
 • Testresultat
 • Testprioritering

Test i utvecklingsprocess

 • Utvecklingsmodeller
 • Testekonomi

Testplanering

 • Komponenttest
 • Integrationstest
 • Systemtest
 • Icke- funktionella test
 • Acceptanstest
 • Underhållstest

Dynamiska testtekniker

 • Specifikationsbaserad (Black-box)-tekniker
 • Strukturbaserade (White-box)-tekniker
 • Felgissning

Statiska testtekniker

 • Granskningar i testprocessen
 • Granskningstyper
 • Statisk analys

Testledning

 • Organisation
 • Konfigurationsstyrning
 • Teststyrning
 • Felhantering
 • Teststandarder


Testverktyg

 • Olika verktygstyper
 • Val och implementation av testverktyg


Examination

Examination sker på eftermiddagen den sista dagen. Examinationen är 1 timme, i form av 40 st multiple choice frågor. Deltagare som ej är engelskspråkig erhåller 15 min längre tid för examination och får ha med ett allmänt engelsk-svenskt lexikon. Examinationen leds av examinator utsedd av SSTB.

ISTQB Foundation AddQ logotyp

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

Kursdatum*
11-15 december

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här