Kompetensutveckling inom test är en investering. Vi kan notera att från att test har varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är test numer ett eget kompetensområde som dessutom håller på att förgrenas i fler delkompetenser. Man kan testa allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl som man testar att IT fungerar i verksamhetsprocesser och i strategier. Test är navet i IT-utveckling och -förändring.

Läs hela blogginlägget här