QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Kravställare och testare visar sig stortrivas med sitt arbete. Läs hela blogginlägget här