Modellbaserad testdesign

På denna praktiskt inriktade kurs lär du dig att skapa en modell av ditt testobjekt, så att du får en bra överblick på testtäckningen. Du lär dig använda några av de vanligaste och mest användbara teknikerna, för att få en förståelse för när och hur de ska användas bäst, beroende på verksamhet.

Kommande utbildningar

För närvarande finns inga utbildningstillfällen
Antal kursdagar: 1 dag Pris: 6.800 kr exkl. moms

Kursbeskrivning

Vi går igenom hur man hanterar olika situationer, t.ex. med bristfälliga eller uteblivna krav, en situation som ställer höga krav på kunskap om testdesign. Materialet innehåller ett antal praktiska övningar där du ges tillfälle att öva på de arbetssätt vi behandlar, och som framför allt passar bra vid ett agilt arbetssätt.

Kursmål

Efter kursen kan du på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för testgenomförandet även om kraven ibland är otydligt beskrivna eller saknas. Kursen ger dig en insikt i hur test bidrar till kvalitetssäkring av kraven, och hur du på ett mer dynamiskt sätt kan bidra till en positiv utveckling i framtagande av krav.

Vem bör delta?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med framtagning av testfall i faserna integrationstest, systemtest och acceptanstest.

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

spriteme1

Kurs*

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här