Ny syn på krav och test
Företag förlorar i dag enorma summor på grund av bristande krav- och teststrategier.
Bristfällig kravställning och kommunikation mellan beställare av it-projekt och utvecklare gör inte sällan att projekt blir felaktiga och därmed försenade. Läs mer…