Utbildning

 

Utbildningar och seminarier inom krav och test

QTEMA har utbildat personer på den svenska IT-marknaden i 30 år. Utbildningarna inom krav och test baseras på vår långa, praktiska erfarenhet i kombination med modern forskning. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna utbildningar samt seminarier.

Kravutbildningar

Krav i projekt (1 dag)

Kontakta oss för aktuella kursdatum.

6.600 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Praktiskt kravarbete (2 dagar)

Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 11.900 kr Längd: 2 dagar Läs mer och boka

Testutbildningar

Att kvalitetssäkra IT-system (1+1 dag)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 11.900 kr Längd: 1+1 dag Läs mer och boka

Grundkurs – Test (1 dag)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Grunder i testautomatisering (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

13 april

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

ISTQB Advanced Technical Test Analyst (3 dagar)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Kurs och examen: 19.900 kr

Endast kurs: 17.300 kr
Endast examen: 3.000 kr
Längd: 3 (exkl examen) dagar Läs mer och boka
ISTQB Advanced Test Analyst (3 dagar)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Läs mer om utbildningen

ISTQB Agile Tester (2 dagar)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Kurs och examen: 15.000 kr exkl.moms
Endast kurs: 12.800 kr exkl.moms
Endast examen: 2.200 kr exkl.moms
Längd: 2 (exkl examen) dagar Läs mer och boka

ISTQB Foundation (3 dagar)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Kurs och examen: 17.100 kr
Endast kurs: 14.900 kr
Endast examen: 3.000 kr
Längd: 3 (exkl examen) dagar
Läs mer och boka

JAutomate grunder (1 dag)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 6.600 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Modellbaserad testdesign (1 dag)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Praktisk testdesign (2 dagar)
Kontakta oss för aktuella kursdatum.

Pris: 11.900 kr Längd: 2 dagar Läs mer och boka

Rapid Software Testing (2 days)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 13.900 kr Längd: 2 dagar Läs mer och boka

Rapid Software Testing for Programmers (2 days)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 13.900 kr Längd: 2 dagar Läs mer och boka

ReQtest (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Test i projekt (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 6.600 kr Längd: 1 dag

Läs mer och boka

Testautomatisering med Selenium 2 (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Testledarutbildning (2+2 dagar)
Kontakta oss för aktuella datum.

5-6 + 5-6 okt/nov
Ort: Stockholm

Pris: 19.000 kr Längd: 2+2 dag Läs mer och boka

Test av webbsystem (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 6.600 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Utforskande Testmetodik – xBTM (1 dag)
Kontakta oss för aktuella datum.

Pris: 6.800 kr Längd: 1 dag Läs mer och boka

Föredrag & Seminarier

Aktuella föredrag och seminarier
Just nu har vi inga nya datum inplanerade. Men följ gärna vår blogg under tiden.

Förutom våra specifika utbildningar kan vi genomföra skräddarsydda utbildningar på just ditt företag. Här väljer du själv vad du vill att din utbildning ska omfatta, hur lite eller mycket bestämmer du. De seminarier som listas högre upp på den här sidan finns klara och kan genomföras med kort varsel.  När du gjort dina val kontaktar du oss för detaljerna på utbildning@qtema.se .

Vid beställning av minst 2 dagars utbildning får du dessutom 10 % rabatt! Utbildningarna kan genomföras på plats hos er eller så hjälper vi er att hitta en lämplig, prisvärd lokal. Du kan självklart även välja att genomföra någon av de specifika utbildningarna som internutbildning i ditt företag.

Vid frågor kontakta oss på utbildning@qtema.se.

Design användningsfall
Från krav till användningsfall, så här ser vi till att användningsfallen blir korrekta, kompletta, entydiga och konsistenta.
Granskning av krav
En fördjupning av vad man bör fokusera på och vad som är viktigast att tänka på när det gäller kravgranskning.
Icke funktionella krav och tester
Vad innebär icke funktionella krav och tester och hur ska vi definiera tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet och förvaltningsbarhet.
Tekniker för prioritering av krav/testfall
När ska vi använda vilken teknik. Vi går igenom de vanligast förekommande d v s work-shops, prototyping, intervjuer samt modellering.
Inspirationsföreläsning om Krav och Test
Vi delar med oss av våra värdegrunder och erfarenheter runt QA. Självklart ger vi exempel från verkliga case.
Mätningar av Test
Att mäta värdet av test samt mätmetoder för att visa på det mervärde som test ger. Progressmätning och målvärden.
Prioritering av Krav och Test
Hur vi säkerställer att vi testar rätt saker och att vi testar det som är mest affärskritiskt.
Testprocessen – en introduktion
Vilka moment ska ingå i en testprocess och varför, med kopplingen mot er utvecklingsmodell.
Testverktyg
Vad finns det för typer av verktyg, välja verktyg, köpa in samt implementera.
Utvecklingsmodeller ur ett testperspektiv
Vi fokuserar på hur test fungerar i agila projekt eller i RUP-projekt.
Leveranstest av köpta system
Vad behöver vi specifikt tänka på när vi köper in ett system från en extern leverantör.

Kontakta oss

Frågor om utbildning

Anita Roll bild

Anita Roll

anita.roll@qtema.se
070 761 56 15