Utforskande Testmetodik – xBTM™

Sessionsbaserad och trådbaserad testning (”SBTM” respektive ”TBTM”) knyts här samman under förkortningen xBTM™. Vi tittar på sätt att styra, spåra och kontrollera testarbetet utan att hindra den kreativitet och nyfikenhet som gör utforskande testning så effektiv.

Kommande utbildningar

För närvarande finns inga utbildningstillfällen
Antal kursdagar: 1 dag Pris: 6.800 kr exkl. moms

Kursbeskrivning

Vi går igenom både SBTM (session-based test management) och TBTM (thread-based test management) var för sig och belyser deras styrkor och svagheter med praktiska övningar. Vi diskuterar även utforskande testning i allmänhet och kommer fram till metoder och verktyg för att styra och hantera tester i en agil miljö.

Dagen knyts ihop med exempel och flöden där xBTM™ används.

Kursmål

Målet med kursen är att få en inblick i sätt att strukturera, planera och rapportera sina utforskande tester. Deltagarna får tillräckligt med teoretisk och praktisk erfarenhet för att kunna påbörja en förändring på sin arbetsplats direkt efter kursen.

Vem bör delta?

Kursen passar testare, testledare, chefer och alla som vill få en inblick i metoder att hantera utforskande testning i en agil miljö.

spriteme1

Utbildningen genomförs i samarbete med AddQ Consulting

Anmälan

Kursdatum*

Namn*

Företag*

Avdelning*

Postadress*

Ort*

Telefon*

Email*

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ev. referens på fakturan

Skriv in eventuellt meddelande här