Beställ våra mallar

Mall Kravspecifikation – generell 

Generell kravspecifikation som är en allmän inspiration för vilken information som kan omfattas och beskrivas i en kravspecifikation. Mallen är generisk och ses om en inspiration över vilken information som kan beskrivas i en kravspecifikation

De huvudsakliga rubrikerna i mallen är:

  • Kravtyp

Det kan vara av vikt att förutsättningarna och upphovet till kravet särskiljs. Grundas kravet på legala aspekter eller gäller det en ny release som ska innehålla ny funktionalitet?
 

  • Detaljering

Ett krav (behov) ska vara tydligt och lätt att förstå för alla. Undvik värdeord (som bra, snabb, tydlig, enkel….) då dessa kan uppfattas olika. Det finns andra sätt att dokumentera krav än i ren textform: användningsfall, prototyper och modeller för att nämna några. Vi på QTEMA är väl förtrogna med de som är gängse. Vilket sätt passar bäst för dig?
 

  • Prioritering

En av de viktigaste aspekterna i mjukvaruutveckling är att prioritera kraven. Utveckling kostar mycket och det är av stor vikt att man får ut maximalt värde av sin investering. Vi på QTEMA har kunskap om olika modeller och metoder för att hjälpa dig att prioritera.
 

  • Beslut

Utifrån kravspecifikationens innehåll ska ett beslut fattas om informationen på kravspecifikationen är korrekt och att kravet verkligen överensstämmer med behovet.
 

  • Spårbarhet i test

Test och krav ska hänga ihop. Ett gott råd är att låta de som ska testa kravet vara med och kvalitetssäkra kravställningen. Då våra konsulter är mycket erfarna inom både krav och test, samt att många av våra konsulter har en kombinerad kompetens av krav och test, hjälper vi er gärna att lyckas med båda!

Fyll i formuläret nedan för att beställa mallen. 

Vänligen
Teamet på QTEMA

 

Mall kravspecifikation

Namn *
Namn
Välj mall *
Godkänn
 

För att läsa om QTEMAs riktlinjer och policy för databehandling av dina personuppgifter klicka här.