Mallar för kravspecifikation

Krav och behov kan beskrivas och specificeras på olika sätt beroende på typ av system, användningsområde, arbetsmetodik etc.

QTEMA erbjuder tre olika typer av mallar för specifikation av krav. Mallarna är generiska d v s de bör användas på ett sådant sätt så de passar för den aktuella verksamheten eller det aktuella projektet.


Ikoner_Agilutveckling.png

Agil utveckling

Mall vid Agil utveckling där krav beskrivs kort och kundens behov av samlas i olika typer av backlogs. Läs mer om mallen och ladda ner den här.

Ikoner_PlandrivenUtveckling.png

Plandriven utveckling

Mall vid Plandriven utveckling där ett antal attribut beskriver kraven och en samlad bild av kraven ofta dokumenteras i en kravspecifikation eller i ett verktyg. Läs mer om mallen och ladda ner den här.

Ikoner_Kravspec.png

Generell kravspecifikation

Generell kravspecifikation som är en allmän inspiration för vilken information som kan omfattas och beskrivas i en kravspecifikation. Läs mer om mallen och ladda den här.