Kravroller

Kravledare
När ditt projekt behöver någon som organiserar och planerar kravarbetet. Som kravledare ser vi till att kravhanteringen blir strukturerad och dokumenterad på ett tydligt sätt. Kallas även kravansvarig, requirement manager, request manager.

Kravförvaltare
Qtema erbjuder konsultstöd för att strukturera och förvalta alla befintliga krav. Kravförvaltaren hanterar ändringar i krav och ser till att dessa

Verksamhetsanalytiker
Qtema erbjuder konsultstöd för att fånga, analysera och dokumentera verksamhetens behov av förändringar. Verksamhetsanalytikern tar fram visioner, verksamhetsregler och dokumenterar nuvarande och kommande processer. Verksamhetsregler och processer är vanliga leverabler för en verksamhetsanalytiker.

Kravanalytiker
Qtema erbjuder konsultstöd för att översätta verksamhetens önskemål till tydliga kravspecifikationer gällande funktionella och icke funktionella krav. Kravanalytikern säkerställer att framtagna krav är detaljerade samt utvecklings- och testbara. Oftast är det kravanalytikern som lämnar över kraven till test och utveckling.

Användbarhetsdesigner
När ditt projekt behöver ta extra hänsyn till att slutleveransen lever upp till krav på användarvänlighet och verksamhetsnytta hjälper våra konsulter till att formulera rätt krav,
15 ta fram prototyper, organisera fokusgrupper, genomföra användarundersökningar och verksamhetsanalyser. Kallas även användbarhetsanalytiker, usability analyst.

Workshopsledare
När din organisation verkligen behöver nå överenskomna mål på
ett kreativt sätt med deltagarnas medverkan, och uppnå tydliga och användbara resultat. Vi hjälper er med workshopledning, dokumentering och processledning.