Till dig som upphandlar konsulter inom krav och test - glöm aldrig de mjuka värdena!

Picture of a manager, financial consultant, banker presenting to young smiling married couple, business investment opportunity plan, isolated on background of city buildings. Finance smart decisions..jpeg

Inom krav och test är konsulterna ofta spindeln i nätet. Som kravställare/kravledare får man en enorm kunskap om och insyn i vad som ska göras och varför. Som testare/testledare har du en unik position i projekt där man egentligen är den ende som har full kontroll över ett IT-systems kvalitet.

Det gör att kvalitetssäkrare ofta har en särställning i projekten som därmed också kräver att man har kompetens och egenskaper som passar. Här kommer det beställande företagets roll in…

 QTEMA är ett av de äldsta konsultbolagen som finns i Sverige, vi har funnits i 30 år. Vi har massor av erfarenheter när det gäller att matcha förfrågningar, presentera konsulter samt ta del av företagens bedömningsgrunder för vilken konsult man slutligen väljer.

Om man är ett seriöst konsultföretag, och det vet jag att de allra flesta är, ser man till att få beställaren att berätta lite mer om uppdraget än vad som står i den formella förfrågan – allt för att öka precisionen av val av konsult man kommer att föreslå. 

Som konsultbolag vill man veta mer om de hårda värdena d v s projektmål, metodik, projektfaser, organisation, processer, mantid, kalendertid o s v (detta brukar beställaren ha bra koll på). Att matcha de CVn man får mot dessa hårda värden brukar inte vara raketvetenskap.

Det som dock är mest intressant är egentligen vilka mjuka värdegrunder som råder (detta brukar beställaren heller inte alltid ha så bra koll på). Vilka specifika personliga egenskaper kommer väl till pass i just detta uppdrag? Man brukar i hög grad som beställare missa att gå in på dessa värden, troligen beroende av att de inte är helt enkla att vare sig bedöma eller definiera.

När du ska upphandla konsulter inom krav och test – försök att tänka till vilka tre egenskaper som är viktigast för att personen ska komma in i ditt företag och verkligen vara värdeskapande för dig. De mjuka värdena är oftast inte definierade i ett CV.


Exempel på mjuka värden: 

 • Att man kan leda
 • Att man kan reorganisera ett kanske rörigt projekt
 • Att man har lätt att kommunicera med andra i projektet
 • Att man är social
 • Att man har stort tålamod
 • Att man kan hantera ”besvärliga” personer
 • Att man har integritet
 • Att man har pondus
 • Att inte fastna i detaljer
 • Att man är en god lyssnare
 • Att man är beredd att ”ge allt” för att få projektet i mål?
 • Att man kan driva på

Tänk efter
– innan du ska handla upp en konsult – vilka egenskaper som är viktigast i just detta uppdrag.  Konsulten kan sedan, lämpligen i en intervjusituation, kunna ge exempel på hur man hanterar situationer som är knutna till dessa mjuka värden. Man ska komma ihåg att det gagnar ingen att erbjuda en konsult som inte håller måttet och inte lever upp till beställarens förväntningar. För att veta beställarens förväntningar så måste du ju vara definierade.

OM man ska vara en bra beställare och säkerställa att man får den kompetens som man verkligen behöver, bör/ska man alltså tänka igenom även de mjuka delarna när man ska handla upp en konsult.

Ta gärna kontakt med mig om du behöver råd och tips kring vad man ska tänka på. Besök också gärna vår webbplats www.qtema.se 

Anita Roll
VD och Grundare av QTEMA Sverige AB - 30 ÅR i branschen

5 tips när du ska handla upp en konsult inom krav och/eller test

Young couple sitting in an office talking to a woman broker or investment adviser.jpg

För några år sedan gjorde vi på QTEMA en ovetenskaplig men ändå relativt djuplodande intern analys gällande våra inkomna förfrågningar. Vi ville fokusera på förfrågningarna med utgångspunkt från bl. a

 • vilka uppdrag vi fick
 • vilka vi inte fick
 • och anledningarna till att det blev som det blev
 • samt hur förfrågningarna var formulerade m a p kravbilder av mjuka respektive hårda värden.

Det var mycket intressant information utifrån olika perspektiv som vi fick fram. Bland annat kunde vi slå fast vad en konsultupphandlare borde tänka på vid en konsultupphandling inom krav och/eller test för att få bästa möjliga utväxling av sin investering.

Vi har därför tagit oss friheten att ge några goda råd baserade på vår analys samt våra egna interna diskussioner. Vi på QTEMA vill framhålla följande fem faktorer:

Faktor 1) Konsulten ska ha social kompetens


QA (Quality & Assurance) är inte en "one-man-show"! Som kvalitetssäkrare är man ofta navet i ett projekt och man har många kontaktytor. Som kravställare eller testare är man spindeln i nätet. 

Därför är det en stor fördel om man har lätt för att skapa goda relationer till andra kompetenser. Det gör att man blir lyssnad på när man behöver projektdeltagarnas öra. Detta är en framgångsfaktor för alla som vill jobba framgångsrikt med att kvalitetssäkra.

När du handlar upp en konsult
Be vederbörande berätta om sin upplevda förmåga att skapa kontakter med människor. Be om konkreta exempel.

Faktor 2) Konsulten ska skapa trygghet med din närvaro

Man måste som kvalitetssäkrare visa lugn när det blir stressigt eller när det kör ihop sig. Man måste lita på sig själv och på sin egen kapacitet. Man måste vara bra på att ta ansvar och ge medarbetare trygghet att våga ta risker för att lyckas. Avsaknaden av rädsla gör att det skapas en vi-känsla, snarare än att alla får klara sig bäst man kan. Man ska ha ledaregenskaper.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sin upplevda förmåga att skapa lugn vid röriga och stressiga situationer. Be om konkreta exempel.

Faktor 3) Konsulten ska vara strukturerad

Krav- och testarbete måste ske metodiskt och strukturerat. En konsult som ska jobba med kvalitetssäkring måste ha ordning och reda på sin process och sitt arbete. Det är ofta många andra som är beroende av arbetet som man utför. Konsulten ska har förmågan att se helheten och att vid varje tillfälle se en tydlig målbild mot vilket arbetet drivs.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sin förmåga att vara strukturerad och att med lätthet kunna fatta beslut om arbetsprioriteringar. Be om konkreta exempel.

Faktor 4) Konsulten ska ha energi och vilja göra detta uppdrag

Man märker ganska snabbt om konsulten har den drivkraft som behövs för att genomföra uppdraget. Blicken, kroppsspråket, att vara påläst, att känna till företaget och att kunna ta en diskussion om branschen i stort eller om företaget. Konsulten ska ju med liv och lust vilja bidra i projektet.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sina drivkrafter och varför vederbörande vill ha, och passar för, just detta uppdrag. Be om konkreta exempel.

Faktor 5) Konsulten ska ha praktisk erfarenhet från liknande uppdrag samt adekvat utbildning

Erfarenheter från uppdrag, i närtid, i liknande branscher är naturligtvis en fördel. Att dessutom ha erfarenheter runt metodik, att ha verkat i liknande roller stärker personens kort ytterligare – under förutsättning att ovanstående 4 faktorer anses uppfyllda. Relevanta certifieringar är också en fördel.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sina tidigare uppdrag och med vilket resultat som dessa genomförts. Gå gärna på djupet för att få klart för dig vad personen verkligen gjort. Be om konkreta exempel.

Summering: 
De mjuka värdena i en konsultupphandling är mycket viktiga. Att en person passar in i miljö och i kultur i organisationen får absolut inte underskattas. De egenskaper som företaget eller projektet verkligen behöver för att uppnå goda resultat för alla parter, bygger på att det upphandlande företaget är väl förtrogen med vad som behövs för att projektet och konsultinsatsen blir så framgångsrik som möjligt.  

Ett samspel mellan upphandlare och konsultbolag ger det bästa resultatet – för alla parter.


Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board

QTEMA drivande i yrkeshögskoleutbildningen Teknisk testare på JENSEN!

I januari 2018 kom det glädjande beskedet att Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljat ansökan från JENSEN Yrkeshögskola om att driva en utbildning till Teknisk testare i Stockholm. Vi på QTEMA har varit delaktiga i framtagandet av utbildningen. En stark och engagerad ledningsgrupp, där QTEMA är representerat, är redan i full gång med förberedelserna inför starten i augusti.

Vill du läsa mer om utbildningen eller vill du anmäla dig till den gör du det på https://www.jensenyh.se/vara-utbildningar/teknisk-testare 

Inspirationskväll
Är du intresserad av att veta mer om utbildningen är du välkommen till ett inspirationskväll som kommer att gå av stapeln onsdagen den 11 april 2018 kl 17.30 – 19.30, Stora Nygatan 30 (Gamla Stan, 3 minuter från tunnelbanan) . Där kommer det att bjudas på företagspresentationer, intressanta föreläsningar, workshops och mingel.

Du anmäler dig till minglet via: https://www.jensenyh.se/vara-utbildningar/inspirationskvall

Begränsat antal platser. Anmäl dig redan idag!

Satsa på framtiden – satsa på test!

Därför lyckas enbart 1 av 6 projekt!

Definitionen på projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat”.

Projekt bedrivs i alla typer av verksamheter, i alla storlekar och i alla branscher. Projekt är m a o väldigt vanligt förekommande och finns på i stort sett alla företag.

 

Vad är problemet? Jo, att 84 % av alla projekt misslyckas eller överskrider budgeten med nästan det dubbla. Hur kan den siffran vara så hög? Jo, för att kravställningen är undermålig, och i många fall förkastlig.

Enligt en omfattande undersökning som The Standish Group gjort visar det sig att enbart 16 % av alla projekt slutförs i tid, inom budget samt att det levererar det i förväg bestämda resultatet. De resterande undersökta projekten ger det nedslående resultatet att 53 % av projekten överskred budgeten med det dubbla samt att 31 % lades ner. 

Vad kan man göra för att komma till rätta med detta? 
Att komma så nära det bara går att uppnå ett i förväg bestämt resultat är helt avhängigt kvaliteten på kravställningen! Man måste ta fram rätt krav samt ta fram kraven rätt.

Att ta fram rätt krav innebär att vi måste säkra att kraven vi tar fram är de som beställaren verkligen behöver (och inte det man tror att man behöver) för att upp nå det förutbestämda resultatet.  Att ta fram kraven rätt innebär att vi ska arbeta enligt en metodik som gör att kraven tas fram strukturerat.

Lycka till med era projekt! Se till att ni ingår i de 16 % som driver lyckade projekt!

Och om ni vill få hjälp med en professionell kravhantering kontakta oss. 
Börja gärna med att besöka oss på www.qtema.se

Vänligen

Anita Roll
VD på QTEMA

QTEMA och ReQTest - seminarium om Professionell kravhantering

Reqtest_Qtema seminarium 13 feb copy.jpg

QTEMA och ReQtest föreläser om "Hur din organisation kommer igång med professionell kravhantering" den 13 februari.

Bakgrund

En vanlig orsak till att projekt går fel eller måste startas om beror på hur vi arbetar med krav. 
Med en professionell kravhantering kan många av problemen undvikas samt besparingar i tid och pengar göras. Krav är grunden för framgångsrika projekt!

ReQtest och QTEMA har många års erfarenhet av att arbeta med förbättringar av kravprocesser i olika företag. Vi vill därför bjuda in dig på ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.

Agenda

 • Vilka är de vanligaste misstagen som sker i kravhanteringen?
 • Vad kostar det egentligen att ha en bristande kravprocess?
 • Hur ska man börja för att förbättra sin kravhantering?
 • Hur nyttjar du bäst ett kravverktyg för att få kontroll på din kravprocess och kommunikation i teamet?

Vem är seminariet till för?

Vi tror att du arbetar med projektledning, krav eller test och söker en introduktion i hur man kan börja med att utveckla kravhanteringen i företaget.

Efter seminariet kommer du att ha fått inspiration och tips om hur du och din organisation kan effektivisera er kravhantering och göra rätt saker från början för att få högre kvalitet i era projekt samt nöjdare kunder/beställare.

Frukost

Seminariet genomförs på World Trade Center i Stockholm City. Vi bjuder på frukost med mellan kl 7.30 - 8.00, själva seminariet börjar kl 8.00.

Seminariet har varit och går inte att anmäla sig till.

 

Läs gärna mer om våra tjänster inom krav här.

Anita Roll

VD, QTEMA
anita.roll@qtema.se

Framtidens syn på krav och test

Företag förlorar i dag enorma summor på grund av bristande krav- och teststrategier säger Anita Roll, VD på QTEMA. Bristfällig kravställning och kommunikation mellan beställare av it-projekt och utvecklare gör inte sällan att projekt blir felaktiga och därmed försenade.  

Ett fel som upptäcks under test eller ute hos kund kostar beställaren 200 gånger mer än när det upptäcks i kravställningen. Om ett fel kostar 1 000 kronor att rätta under kravställningen kostar det 200 000 kronor att rätta det i test eller hos kund.

Ett helt felfritt system produktionssätts sällan. En inte ovanlig bedömning är att fyra procent av det totala antalet fel hittas i produktion.

Om vi har ett it-projekt med 500 testfall så betyder det 20 fel per projekt. Om ett fel kostar 200 000 kronor att rätta innebär det en total merkostnad på hela 4 000 000 kronor för ett it-projekt när en bra kravställning saknas.

Det här är inte acceptabelt 
Nu måste kravställningen börja prioriteras. Ansvarsområdet för kravfångaren måste breddas så att funktionen finns med i hela it- eller produktutvecklingsprojektet. Så fungerar det som en brygga mellan it-avdelningen eller produktavdelningen och verksamheten.

Brist på krav och test påverkar samhället. Det är inte ovanligt att myndigheternas it-system inte fungerar eftersom de inte prioriterar test. När it-systemen inte fungerar kan medborgare avlyssnas och dataregister samköras utan att vi känner till omfattningen. Uppgifter om personer kan hamna fel om man inte har koll på it-relaterade register.

Tidspress är ett problem
I it-projekt ställs krav innan projektet startar, test involveras senare. Det betyder att projekt A testas medan testarna kravställer projekt B. Beställare lämnar över för mycket ansvar på it-avdelningen. Produktutvecklingsavdelningar vänder ryggen till och förväntar sig en korrekt leverans.

Sannolikheten för att beställare får det it-system de räknat med är liten. Det leder till dålig stämning på it-avdelningen eftersom krav och test inte anses klara sina jobb.

Så vad bör då göras? 
Inom forskning måste realistiska mätmetoder och mått för kravhantering och test tas fram. Forskare måste jobba mer med industrin. Forskningsfinansiärer måste inse värdet av forskning i industrin. Inom företag behöver kravhantering och testning ses som kritiska. Att säkerställa det som ska utvecklas, och att säkerställa/testa det som levereras är kritiska aspekter som inte kan ses som en eftertanke i mån av tid. Vidare måste rätt och anpassad kompetens tas in och utvecklas inom it-avdelningar. Ledning i företag och organisationer måste investera i krav och test, inte spara.

Anita Roll, VD | QTEMA
Dr. Tony Gorschek, Professor | Blekinge Tekniska Högskola

QTEMA föreläser på NFI Konferensen - Från krav till system 2017

På tisdag den 10 oktober föreläser vår VD Anita Roll på NFIs årliga konferens Från krav till system. QTEMAs föredrag har rubriken Modern utveckling av kravprocessen och kommer att handla om vilka ofantliga kostnader som bristande kravställning kostar företagen samt vad man ska göra för att få en smart och effektiv kravprocess.  I föreläsningen kommer Anita Roll bl a att beröra:

 • Vikten av att ha koll på sin kravprocess
 • Hur mäter och utvärderar man sin kravprocess – hur skapar man en lärande organisation kring kravprocessen
 • Hur får man in nya influenser från vetenskap till verklighet
 • Hur man sätter krav för ett långsiktigt perspektiv (affärsutveckling)
 • Hur man ger en samlad bild över kvaliteten på företagets kravprocess
 • Resultatet av samverkan mellan praktiker och forskning - QTEMA och Blekinge Tekniska Högskola
 • Direkta tips och in-put förbättringar som organisationen kan göra i sin kravprocess för snabba förbättringar

Läs gärna mer om vårt samarbete med Blekinge Tekniska Högskola här.

Vi har tagit fram olika kravmallar för dig som arbetar med test och krav som du kan ladda ner här gratis från vår webbplats. 

Vi uppdaterar ständigt vår blogg med nyheter så vår webbplats är väl värt ett besök då och då på www.qtema.se 

Anita Roll
VD

Vinnarna i vår tävling på SIGIST

Den 15 september ställde vi på QTEMA ut på SIGIST Sweden. Det var en stor variation av frågor där ett brett kunnande behövdes för att kunna svara korrekt på alla. Det är ju precis vad vi som jobbar inom test står för!  Det var en handfull personer som svarade rätt. Vinnaren blev KIM BASTOS som studerar på Nackademin. Kim vinner en middag för två. Bra jobbat allihop och ett extra stort grattis Kim!!

Här är frågorna och svaren på frågorna. 

 1. Vad är SIGIST en förkortning för?                                  
  Svar: Specialist Interest Group In Software Testing
   
 2. Vad är QTEMA en förkortning för?                               
  Svar: Quality and Test Management
   
 3. Enligt Scrum: Vad kallas fokuserat arbete mot ett fast mål (2-4 veckor):                                 Svar: Sprint
   
 4. Vad menas med att ett mål eller en plan är adaptiv?                                                                 Svar: Den anpassas, den är anpassningsbar
   
 5. Vilken veckodag infaller julafton på i år?                    
  Svar: söndag
   
 6. Vad menas med att ett mål eller en plan är prediktiv?                                                                        
  Svar: Den är förutseende, förutspått resultat
   
 7. Vad heter huvudstaden i Schweiz?                               
  Svar: Bern
   
 8. Vad heter de 2 personerna som står i QTEMAs monter?                                                                
  Svar: Anna-Karin Öster och Anita Roll

Är du nyfiken på hur det är att jobba hos QTEMA, besök gärna våra karriärsidor. Där hittar du också aktuella lediga jobb. Ett annat bra sätt att hänga med på vad som händer inom Test och Krav är också att prenumerera på vår blogg förstås och följa oss i våra sociala medier.

Vänliga hälsningar
Anita Roll
VD

QRIM - QTEMAs modell för kraftfull kravprocessutveckling

Nästan alla verksamheter lider av undermålig kravställning. Detta gäller såväl utvecklings- som förändringsarbete. Nu är den tiden förbi!

Får vi lov att presentera det kraftfulla processutvecklingsmodellen QRIM – QTEMA Requirements Improvement Model. QRIM är framtagen i samverkan mellan oss och Bleking Tekniska Högskola. QRIM baseras på de senaste forskningsrönen inom modern kravhantering – rön som realiserats till praktik och som kommer att hjälpa dig i ditt kravarbete.

Vad är QRIM?
QRIM är en genomlysning och utvärdering av er befintliga kravprocess. Vi genomför insatsen med hjälp av handplockade konsulter som besitter välmeriterad kravkompetens i Sverige. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder denna unika kunskap.

Vem bör genomföra QRIM?
Alla verksamheter som vill förbättra sin kravprocess bör genomföra QRIM. Man ska helt enkelt se QRIM som startskottet på ett förbättringsarbete som sakta men säkert leder fram mot säkrare och mer träffsäker kravställning.

Kravställningen har ofta en organisatorisk tillhörighet i verksamheten men kan också ägas av IT. Affärsutvecklare, marknadsstrateger, produkt/tjänsteägare, processägare, d v s samtliga funktioner som har intresse av att kvaliteten i en verksamhets IT-system, är beställare av QRIM.

Vad levererar vi?
Vi levererar en rapport som beskriver dels kvaliteten i ditt företags nuvarande kravprocess samt dels hur ni stegvis kan förbättra den. Vi ser gärna att företaget, om man så vill, tar aktiv del i QRIM-projektet så att företaget själv ska kunna genomföra och mäta processförbättringen på egen hand i framtiden. Vi ger dig tillgång till QRIM-modellen om du väljer att anlita oss. 

Vilka verksamheter passar för QRIM?
Modellen passar för företag i vår kundgrupp d v s i allt från bank, finans, försäkring till detaljhandel, logistik, transport och offentlig sektor. QRIM kan genomföras oaktad vilken utvecklingsmetodik man använder (agilt eller Vattenfall). 

Beställ vårt produktblad om QRIM:


Vill du också vara i framkant inom krav?
Vill du förstärka din process för kravhantering och kravkompetens? Är du nyfiken på QRIM? Hör av dig till QTEMA så kommer vi och berättar mer om hur vi skulle kunna genomföra QRIM på just ditt företag. Vi inspirationsföreläser kostnadsfritt eller så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

Kontakta mig så berättar jag mer om QRIM.

Anita Roll
VD | Epost: anita.roll@qtema.se

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring. Är kraven korrekta blir systemet korrekt. Så enkelt är det!!

QTEMAs mission är att bidra med kunskap och inspiration om hur man tar fram korrekta krav. Vi vet att behovet av att arbeta mer strukturerat med krav är enormt. Vår förhoppning är därför att få dela med oss av våra erfarenheter till alla som arbetar med att ta fram krav och att det ska bidra till att utveckla kravarbetet. Därför lanserar vi härmed 3 varianter på kravspecifikationsmallar som syftar till att ge er ett bra stöd i kravprocessen. De 3 mallarna är: 

Självklart väljer man den mall som passar bäst beroende av vilken utvecklingsmetodik man använder. Vill du ha nya infallsvinklar i ditt kravarbete kan du använda den generella mallen som inspiration.

Alla våra Kravmallar står till ditt förfogande på vår webb www.qtema.se

Förhoppningen är att ni som företag ska ha nytta av dem samt att de ska bidra till att ni tar fram korrekta krav vilket i sin tur ger rätt IT-system.

Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Vi har under årens lopp vi ställt bl a följande frågor till personer som är verksamma inom krav- och testområdena:

 • Är din uppfattning att det generellt läggs ner tillräckligt med tid på kravställning?
 • Är din uppfattning att det generellt läggs ner tillräckligt med tid på testarbete?
 • Är din uppfattning att det satsas tillräckligt med resurser på kvalitetssäkring generellt?

Summa sumarum anser man att det vare sig läggs ner tillräckligt med tid eller resurser på kvalitetssäkring. Resultatet blev som följer:

 • Ca 80 % anser att det läggs ner för lite tid på kravställningen.
 • Ca 75 % anser att det läggs ner för lite tid på testarbetet.
 • Ca 80 % anser att det inte satsas tillräckligt med resurser på kvalitetssäkring generellt.

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan” för dem. Resultatet kan tolkas som att man därmed, för att värna om sitt område, lätt kan ha den uppfattningen att man borde satsa mer.

QTEMAs reflektion är att resultatet ändå väl speglar de erfarenheter som vi på QTEMA har när det gäller satsningar på att kvalitetssäkra projekt och förändringsarbete. Att en något lägre andel anser att test får en mer tilltagen tidsrymd till sitt förfogande än krav, vilket vi vet stämmer utifrån vår forskning, antyder bl a att mognaden och förståelsen för test är något högre än för krav. Detta kan bero på att testområdet har varit en mer etablerad egen profession i fler år än kravställning. Därför anser många att man får bättre med tid och resurser inom test till sitt förfogande – men det är fortfarande inte en acceptabel nivå! Tre fjärdedelar anser att de inte får tillräckligt med tid inom test!

QTEMAs rekommendation: Vi alla som jobbar med krav och/eller test ska vara, och är, stolta över våra insatser. Vi lever i en föränderlig värld som ställer stora krav på oss när det gäller att hålla sig a jour med ny metodik, nya systemlösningar, nya arbetssätt och föränderliga strategier. Det gäller att hålla kunskaperna up-to-date. Glöm inte att utbilda dig och håll motivationen uppe genom ny, fräsch kunskap. Se också till att ha bra verktygsstöd.

Slutsats: Satsa på kvalitetssäkring!! Låt säkringen få ta lite mer tid idag. Den totala tiden i projektet kommer att väsentligt kortare. Kvalitetssäkring är den bästa investeringen du kan göra. Ha modern och uppdaterad kompetens i kombination med ändamålsenligt verktygsstöd. Vet du vad det kostar med ett fel i ett produktionssatt IT-system? Hör av dig så ska vi berätta mer www.qtema.se

Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board

Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor.jpg

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Vi kan notera att från att test har varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är test numer ett eget kompetensområde som dessutom håller på att förgrenas i fler delkompetenser. Man kan testa allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl som man testar att IT fungerar i verksamhetsprocesser och i strategier. Test är navet i IT-utveckling och -förändring.

Vi har under årens lopp bl. a ställt följande frågor till personer som är verksamma inom testområdet:

 • Hur många dagar per år får du lägga på kompetensutveckling inom test?
 • Hur många dagar per år skulle du behöva lägga på kompetensutveckling för att göra ett bättre jobb?

Utfallet är ganska nedslående: Man har i alla tider ansett att antalet dagar som man fått på kompetensutveckling inom test är cirka hälften av mot vad man anser sig behöva. Det positiva är dock att antalet dagar har ökat under årens lopp.

I nuläget får man ca 5 dagar kompetensutveckling inom test per år vilket ska ställas mot 10 dagar som man anser sig behöva – för att göra ett bättre jobb. För ett 10-tal år sedan var motsvarande siffror 3 resp 6 dagar/år så utvecklingen går ändå framåt.

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan”. Resultatet kan tolkas som att man därmed, för att värna om sitt område, lätt kan ha den uppfattningen att man borde satsa mer.

QTEMAs reflektion är att resultatet väl speglar de erfarenheter som vi har när det gäller kompetensutveckling och det behov som finns när det gäller att hålla sig á jour med utvecklingen inom kravställning och test. Den forskning vi bedrivit med Blekinge Tekniska Högskola förstärker bilden av att personer som jobbar med kvalitetssäkring är hängivna sitt yrke OCH är samtidigt måna om att ligga i framkant när det gäller metodik inom kravställning, test och utvecklings/förändringsarbete över huvud taget. Testare är av sin natur nyfikna och drivande. IT-utveckling förändras löpande och det gäller att test hänger med.

QTEMAs rekommendation: Kompetensutveckling ÄR en investering.  
En generell grundläggande kunskap bör, för att nå sin fulla kraft, byggas på med praktisk tillämpning. Här rekommenderar vi att man börjar gräva där man står d v s utifrån sin egen verksamhet och/eller sina egna projekt analysera och diskutera bl a processer, erfarenheter, roller och dokument- och verktygsstöd. Här får man bäst kunskapsutväxling. Praktiskt arbete från den egna verksamheten förenad med teori är det absolut mest kraftfulla sättet att utvecklas på. Fel som hittas i produktionssatta system är otroligt kostsamma. Att satsa mer på kompetensutveckling inom test lönar sig. Vad kostar det att rätta ett fel? Vi kan ge dig mer ekonomiska tal runt detta.

Slutsats: Vi erbjuder såväl konsulttjänster som utbildningar. Låt oss med vår unika erfarenhet bidra med att utbilda er utifrån ditt företags unika förutsättningar. Vi kan också genom våra rutinerade konsulter värdera och utveckla era processer runt kvalitetssäkring i projekt, förändringsarbete eller i förvaltning.

Vi berättar gärna mer. Hör av dig på info@qtema.se på  www.qtema.se

Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board

Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

business documents on office table with smart phone and digital tablet and graph financial with social network diagram and man working in the background.jpg

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Man kravställer och testar idag allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling och -förändring.

Vi har under årens lopp ställt bl a följande frågor till personer som är verksamma inom krav- och testområdena:

 • Trivs du med ditt arbete? (Svarsalternativ = JA eller NEJ)
 • Hur länge har du jobbat med kvalitetssäkring?

Resultaten talar sitt tydliga språk: Man stortrivs med sitt arbete! Hela 96 % anser att man trivs med sina arbetsuppgifter vilket är en enastående siffra. På frågan hur länge man har arbetat med kvalitetssäkring så är det generella svaret att man arbetar länge med denna typ av arbetsuppgifter. Fördelningen ser ut som följer:

0-5 år:                26 %
6-10 år:              26 %
11-15 år:            29 %
> 16 år:              19 %

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan” för dem som svarat. Svaren speglar i viss mån det stora intresse för kvalitetssäkring som respondenterna har.

QTEMAs reflektion är att trivseln med sina arbetsuppgifter inom krav- och/eller testområdena är påtaglig. Vi har i tidigare forskning ställt motsvarande fråga och där kommer en mer nyanserad bild fram eftersom vi där hade en gradering 1-4 (utfallet blev ca 3,5).

Det väger alltså över stor trivsels fördel även i forskningssammanhanget. Avseende hur länge man jobbat med kvalitetssäkring så kan man slå fast att har man börjat med att kravställa och testa så förblir man inom professionen länge. Det är ju väldigt glädjande. Det är attraktiva områden där man känner att man utvecklas. Det kan också tålas att nämnas att av de 29 % som jobbat 11-15 år inom kvalitetssäkring så hade 20 % jobbat i 15 år! Det är lojalitet det!

QTEMAs rekommendation: Vi alla som jobbar med krav och/eller test ska vara, och är, stolta över våra insatser. Vi lever i en föränderlig värld som ställer stora krav på oss när det gäller att hålla sig a jour med ny metodik, nya systemlösningar, nya arbetssätt och föränderliga strategier. Det gäller att hålla kunskaperna up-to-date. Glöm inte att utbilda dig och håll motivationen uppe genom ny, fräsch kunskap.

Slutsats: Vi kan stolt rekommendera QTEMAs 7-stegutbildning, som är agil, modern och företagsanpassad innebär att du kan påverka utbildningens innehåll inför varje steg så den integreras med just ditt företags eller projekts utmaningar.

Den genomförs i 7 –steg, där varje steg är 3 timmar, vilka genomförs med ca 14 dagars mellanrum. Det gör att du kan tillgodogöra och använda dig av kunskaperna mellan varje steg.  Nöjd kund är bl a Taxi Stockholm. Hör gärna av dig till mig så ska jag berätta mer.

Anita Roll
VD och Styrelseordförande
Qtema Sverige AB