5 tips när du ska handla upp en konsult inom krav och/eller test

Young couple sitting in an office talking to a woman broker or investment adviser.jpg

För några år sedan gjorde vi på QTEMA en ovetenskaplig men ändå relativt djuplodande intern analys gällande våra inkomna förfrågningar. Vi ville fokusera på förfrågningarna med utgångspunkt från bl. a

  • vilka uppdrag vi fick
  • vilka vi inte fick
  • och anledningarna till att det blev som det blev
  • samt hur förfrågningarna var formulerade m a p kravbilder av mjuka respektive hårda värden.

Det var mycket intressant information utifrån olika perspektiv som vi fick fram. Bland annat kunde vi slå fast vad en konsultupphandlare borde tänka på vid en konsultupphandling inom krav och/eller test för att få bästa möjliga utväxling av sin investering.

Vi har därför tagit oss friheten att ge några goda råd baserade på vår analys samt våra egna interna diskussioner. Vi på QTEMA vill framhålla följande fem faktorer:

Faktor 1) Konsulten ska ha social kompetens


QA (Quality & Assurance) är inte en "one-man-show"! Som kvalitetssäkrare är man ofta navet i ett projekt och man har många kontaktytor. Som kravställare eller testare är man spindeln i nätet. 

Därför är det en stor fördel om man har lätt för att skapa goda relationer till andra kompetenser. Det gör att man blir lyssnad på när man behöver projektdeltagarnas öra. Detta är en framgångsfaktor för alla som vill jobba framgångsrikt med att kvalitetssäkra.

När du handlar upp en konsult
Be vederbörande berätta om sin upplevda förmåga att skapa kontakter med människor. Be om konkreta exempel.

Faktor 2) Konsulten ska skapa trygghet med din närvaro

Man måste som kvalitetssäkrare visa lugn när det blir stressigt eller när det kör ihop sig. Man måste lita på sig själv och på sin egen kapacitet. Man måste vara bra på att ta ansvar och ge medarbetare trygghet att våga ta risker för att lyckas. Avsaknaden av rädsla gör att det skapas en vi-känsla, snarare än att alla får klara sig bäst man kan. Man ska ha ledaregenskaper.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sin upplevda förmåga att skapa lugn vid röriga och stressiga situationer. Be om konkreta exempel.

Faktor 3) Konsulten ska vara strukturerad

Krav- och testarbete måste ske metodiskt och strukturerat. En konsult som ska jobba med kvalitetssäkring måste ha ordning och reda på sin process och sitt arbete. Det är ofta många andra som är beroende av arbetet som man utför. Konsulten ska har förmågan att se helheten och att vid varje tillfälle se en tydlig målbild mot vilket arbetet drivs.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sin förmåga att vara strukturerad och att med lätthet kunna fatta beslut om arbetsprioriteringar. Be om konkreta exempel.

Faktor 4) Konsulten ska ha energi och vilja göra detta uppdrag

Man märker ganska snabbt om konsulten har den drivkraft som behövs för att genomföra uppdraget. Blicken, kroppsspråket, att vara påläst, att känna till företaget och att kunna ta en diskussion om branschen i stort eller om företaget. Konsulten ska ju med liv och lust vilja bidra i projektet.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sina drivkrafter och varför vederbörande vill ha, och passar för, just detta uppdrag. Be om konkreta exempel.

Faktor 5) Konsulten ska ha praktisk erfarenhet från liknande uppdrag samt adekvat utbildning

Erfarenheter från uppdrag, i närtid, i liknande branscher är naturligtvis en fördel. Att dessutom ha erfarenheter runt metodik, att ha verkat i liknande roller stärker personens kort ytterligare – under förutsättning att ovanstående 4 faktorer anses uppfyllda. Relevanta certifieringar är också en fördel.

När du handlar upp en konsult: 
Be vederbörande berätta om sina tidigare uppdrag och med vilket resultat som dessa genomförts. Gå gärna på djupet för att få klart för dig vad personen verkligen gjort. Be om konkreta exempel.

Summering: 
De mjuka värdena i en konsultupphandling är mycket viktiga. Att en person passar in i miljö och i kultur i organisationen får absolut inte underskattas. De egenskaper som företaget eller projektet verkligen behöver för att uppnå goda resultat för alla parter, bygger på att det upphandlande företaget är väl förtrogen med vad som behövs för att projektet och konsultinsatsen blir så framgångsrik som möjligt.  

Ett samspel mellan upphandlare och konsultbolag ger det bästa resultatet – för alla parter.


Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board