Det läggs inte ner tillräckligt med tid på kvalitetssäkring

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden. Man kravställer och testar allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling- och förändring.

Vi har under årens lopp vi ställt bl a följande frågor till personer som är verksamma inom krav- och testområdena:

  • Är din uppfattning att det generellt läggs ner tillräckligt med tid på kravställning?
  • Är din uppfattning att det generellt läggs ner tillräckligt med tid på testarbete?
  • Är din uppfattning att det satsas tillräckligt med resurser på kvalitetssäkring generellt?

Summa sumarum anser man att det vare sig läggs ner tillräckligt med tid eller resurser på kvalitetssäkring. Resultatet blev som följer:

  • Ca 80 % anser att det läggs ner för lite tid på kravställningen.
  • Ca 75 % anser att det läggs ner för lite tid på testarbetet.
  • Ca 80 % anser att det inte satsas tillräckligt med resurser på kvalitetssäkring generellt.

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan” för dem. Resultatet kan tolkas som att man därmed, för att värna om sitt område, lätt kan ha den uppfattningen att man borde satsa mer.

QTEMAs reflektion är att resultatet ändå väl speglar de erfarenheter som vi på QTEMA har när det gäller satsningar på att kvalitetssäkra projekt och förändringsarbete. Att en något lägre andel anser att test får en mer tilltagen tidsrymd till sitt förfogande än krav, vilket vi vet stämmer utifrån vår forskning, antyder bl a att mognaden och förståelsen för test är något högre än för krav. Detta kan bero på att testområdet har varit en mer etablerad egen profession i fler år än kravställning. Därför anser många att man får bättre med tid och resurser inom test till sitt förfogande – men det är fortfarande inte en acceptabel nivå! Tre fjärdedelar anser att de inte får tillräckligt med tid inom test!

QTEMAs rekommendation: Vi alla som jobbar med krav och/eller test ska vara, och är, stolta över våra insatser. Vi lever i en föränderlig värld som ställer stora krav på oss när det gäller att hålla sig a jour med ny metodik, nya systemlösningar, nya arbetssätt och föränderliga strategier. Det gäller att hålla kunskaperna up-to-date. Glöm inte att utbilda dig och håll motivationen uppe genom ny, fräsch kunskap. Se också till att ha bra verktygsstöd.

Slutsats: Satsa på kvalitetssäkring!! Låt säkringen få ta lite mer tid idag. Den totala tiden i projektet kommer att väsentligt kortare. Kvalitetssäkring är den bästa investeringen du kan göra. Ha modern och uppdaterad kompetens i kombination med ändamålsenligt verktygsstöd. Vet du vad det kostar med ett fel i ett produktionssatt IT-system? Hör av dig så ska vi berätta mer www.qtema.se

Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board