Därför lyckas enbart 1 av 6 projekt!

Definitionen på projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat”.

Projekt bedrivs i alla typer av verksamheter, i alla storlekar och i alla branscher. Projekt är m a o väldigt vanligt förekommande och finns på i stort sett alla företag.

 

Vad är problemet? Jo, att 84 % av alla projekt misslyckas eller överskrider budgeten med nästan det dubbla. Hur kan den siffran vara så hög? Jo, för att kravställningen är undermålig, och i många fall förkastlig.

Enligt en omfattande undersökning som The Standish Group gjort visar det sig att enbart 16 % av alla projekt slutförs i tid, inom budget samt att det levererar det i förväg bestämda resultatet. De resterande undersökta projekten ger det nedslående resultatet att 53 % av projekten överskred budgeten med det dubbla samt att 31 % lades ner. 

Vad kan man göra för att komma till rätta med detta? 
Att komma så nära det bara går att uppnå ett i förväg bestämt resultat är helt avhängigt kvaliteten på kravställningen! Man måste ta fram rätt krav samt ta fram kraven rätt.

Att ta fram rätt krav innebär att vi måste säkra att kraven vi tar fram är de som beställaren verkligen behöver (och inte det man tror att man behöver) för att upp nå det förutbestämda resultatet.  Att ta fram kraven rätt innebär att vi ska arbeta enligt en metodik som gör att kraven tas fram strukturerat.

Lycka till med era projekt! Se till att ni ingår i de 16 % som driver lyckade projekt!

Och om ni vill få hjälp med en professionell kravhantering kontakta oss. 
Börja gärna med att besöka oss på www.qtema.se

Vänligen

Anita Roll
VD på QTEMA