Kompetensutveckling inom test ÄR en investering

young business people group have meeting and working in modern bright office indoor.jpg

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom testområdet utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år inom test en unik kompetens runt testområdets utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av.

Vi kan notera att från att test har varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är test numer ett eget kompetensområde som dessutom håller på att förgrenas i fler delkompetenser. Man kan testa allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl som man testar att IT fungerar i verksamhetsprocesser och i strategier. Test är navet i IT-utveckling och -förändring.

Vi har under årens lopp bl. a ställt följande frågor till personer som är verksamma inom testområdet:

  • Hur många dagar per år får du lägga på kompetensutveckling inom test?
  • Hur många dagar per år skulle du behöva lägga på kompetensutveckling för att göra ett bättre jobb?

Utfallet är ganska nedslående: Man har i alla tider ansett att antalet dagar som man fått på kompetensutveckling inom test är cirka hälften av mot vad man anser sig behöva. Det positiva är dock att antalet dagar har ökat under årens lopp.

I nuläget får man ca 5 dagar kompetensutveckling inom test per år vilket ska ställas mot 10 dagar som man anser sig behöva – för att göra ett bättre jobb. För ett 10-tal år sedan var motsvarande siffror 3 resp 6 dagar/år så utvecklingen går ändå framåt.

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan”. Resultatet kan tolkas som att man därmed, för att värna om sitt område, lätt kan ha den uppfattningen att man borde satsa mer.

QTEMAs reflektion är att resultatet väl speglar de erfarenheter som vi har när det gäller kompetensutveckling och det behov som finns när det gäller att hålla sig á jour med utvecklingen inom kravställning och test. Den forskning vi bedrivit med Blekinge Tekniska Högskola förstärker bilden av att personer som jobbar med kvalitetssäkring är hängivna sitt yrke OCH är samtidigt måna om att ligga i framkant när det gäller metodik inom kravställning, test och utvecklings/förändringsarbete över huvud taget. Testare är av sin natur nyfikna och drivande. IT-utveckling förändras löpande och det gäller att test hänger med.

QTEMAs rekommendation: Kompetensutveckling ÄR en investering.  
En generell grundläggande kunskap bör, för att nå sin fulla kraft, byggas på med praktisk tillämpning. Här rekommenderar vi att man börjar gräva där man står d v s utifrån sin egen verksamhet och/eller sina egna projekt analysera och diskutera bl a processer, erfarenheter, roller och dokument- och verktygsstöd. Här får man bäst kunskapsutväxling. Praktiskt arbete från den egna verksamheten förenad med teori är det absolut mest kraftfulla sättet att utvecklas på. Fel som hittas i produktionssatta system är otroligt kostsamma. Att satsa mer på kompetensutveckling inom test lönar sig. Vad kostar det att rätta ett fel? Vi kan ge dig mer ekonomiska tal runt detta.

Slutsats: Vi erbjuder såväl konsulttjänster som utbildningar. Låt oss med vår unika erfarenhet bidra med att utbilda er utifrån ditt företags unika förutsättningar. Vi kan också genom våra rutinerade konsulter värdera och utveckla era processer runt kvalitetssäkring i projekt, förändringsarbete eller i förvaltning.

Vi berättar gärna mer. Hör av dig på info@qtema.se på  www.qtema.se

Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board