Konsultbolaget QTEMA inför FLEX-lön – flexibel och modern lönesättning för konsulter

Tiderna förändras och utvecklas, inte minst på konsultmarknaden. Behovet av flexibilitet och valfrihet, beroende av personers förmåga och preferenser, ökar. Detta har lett till att QTEMA nu tar steget fullt ut när det gäller att modernisera lönesättningsprinciperna för företagets anställda konsulter. QTEMA introducerar FLEX-lön!

Vår utgångspunkt är att människor som ges förutsättningar som stimulerar var och ens drivkrafter, har högre trivsel, motivation och välmående. QTEMA har därför med hjälp av sina konsultar arbetat fram ett modernt och flexibelt lönesystem för konsulter, FLEX-lön.  QTEMA är därmed en föregångare bland konsultbolag vad gäller modern lönesättning. Vi har anammat den flexibiliteten i lönesättningen som ofta efterfrågas av konsulter. FLEX-lön ger utrymme för ett eget val av lönesystem - ett val som bygger på frihet, flexibilitet och självförverkligande.

Som arbetssökande till QTEMA kommer du att få de olika modellerna presenterade för dig mer i detalj. Vilken passar dig? Hör av dig om du vill veta mer om vad QTEMA och FLEX-lön kan erbjuda just dig för förutsättningar för att du ska få ett fritt, flexibelt och spännande liv som konsult.

Anita Roll
VD & Styrelseordförande / CEO & Chairman of the board