Kravställare och testare stortrivs med sitt arbete

business documents on office table with smart phone and digital tablet and graph financial with social network diagram and man working in the background.jpg

QTEMA har genom årens lopp löpande följt utvecklingen inom krav- och testområdena utifrån fler perspektiv. Vi har i kraft av att ha verkat i ca 30 år med kvalitetssäkring en unik kompetens runt krav- och testområdenas utveckling som vi så klart gärna vill dela med oss av. Vi kan notera att från att kvalitetssäkring varit något som man får göra när man inte har något bättre för sig så är krav och test numer egna kompetensområden.

Man kravställer och testar idag allt från teknik, funktionalitet och prestanda likväl verksamhetsprocesser och i strategier. Kvalitetssäkring är navet i IT-utveckling och -förändring.

Vi har under årens lopp ställt bl a följande frågor till personer som är verksamma inom krav- och testområdena:

  • Trivs du med ditt arbete? (Svarsalternativ = JA eller NEJ)
  • Hur länge har du jobbat med kvalitetssäkring?

Resultaten talar sitt tydliga språk: Man stortrivs med sitt arbete! Hela 96 % anser att man trivs med sina arbetsuppgifter vilket är en enastående siffra. På frågan hur länge man har arbetat med kvalitetssäkring så är det generella svaret att man arbetar länge med denna typ av arbetsuppgifter. Fördelningen ser ut som följer:

0-5 år:                26 %
6-10 år:              26 %
11-15 år:            29 %
> 16 år:              19 %

Vi vill understryka att man måste ta hänsyn till att de som svarat på frågorna är experter inom kvalitetssäkring och att krav och test är en slags ”hemmaplan” för dem som svarat. Svaren speglar i viss mån det stora intresse för kvalitetssäkring som respondenterna har.

QTEMAs reflektion är att trivseln med sina arbetsuppgifter inom krav- och/eller testområdena är påtaglig. Vi har i tidigare forskning ställt motsvarande fråga och där kommer en mer nyanserad bild fram eftersom vi där hade en gradering 1-4 (utfallet blev ca 3,5).

Det väger alltså över stor trivsels fördel även i forskningssammanhanget. Avseende hur länge man jobbat med kvalitetssäkring så kan man slå fast att har man börjat med att kravställa och testa så förblir man inom professionen länge. Det är ju väldigt glädjande. Det är attraktiva områden där man känner att man utvecklas. Det kan också tålas att nämnas att av de 29 % som jobbat 11-15 år inom kvalitetssäkring så hade 20 % jobbat i 15 år! Det är lojalitet det!

QTEMAs rekommendation: Vi alla som jobbar med krav och/eller test ska vara, och är, stolta över våra insatser. Vi lever i en föränderlig värld som ställer stora krav på oss när det gäller att hålla sig a jour med ny metodik, nya systemlösningar, nya arbetssätt och föränderliga strategier. Det gäller att hålla kunskaperna up-to-date. Glöm inte att utbilda dig och håll motivationen uppe genom ny, fräsch kunskap.

Slutsats: Vi kan stolt rekommendera QTEMAs 7-stegutbildning, som är agil, modern och företagsanpassad innebär att du kan påverka utbildningens innehåll inför varje steg så den integreras med just ditt företags eller projekts utmaningar.

Den genomförs i 7 –steg, där varje steg är 3 timmar, vilka genomförs med ca 14 dagars mellanrum. Det gör att du kan tillgodogöra och använda dig av kunskaperna mellan varje steg.  Nöjd kund är bl a Taxi Stockholm. Hör gärna av dig till mig så ska jag berätta mer.

Anita Roll
VD och Styrelseordförande
Qtema Sverige AB