Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring

Kravställningen utgör grunden för all IT-utveckling och IT-förändring. Är kraven korrekta blir systemet korrekt. Så enkelt är det!!

QTEMAs mission är att bidra med kunskap och inspiration om hur man tar fram korrekta krav. Vi vet att behovet av att arbeta mer strukturerat med krav är enormt. Vår förhoppning är därför att få dela med oss av våra erfarenheter till alla som arbetar med att ta fram krav och att det ska bidra till att utveckla kravarbetet. Därför lanserar vi härmed 3 varianter på kravspecifikationsmallar som syftar till att ge er ett bra stöd i kravprocessen. De 3 mallarna är: 

Självklart väljer man den mall som passar bäst beroende av vilken utvecklingsmetodik man använder. Vill du ha nya infallsvinklar i ditt kravarbete kan du använda den generella mallen som inspiration.

Alla våra Kravmallar står till ditt förfogande på vår webb www.qtema.se

Förhoppningen är att ni som företag ska ha nytta av dem samt att de ska bidra till att ni tar fram korrekta krav vilket i sin tur ger rätt IT-system.