QRIM - QTEMAs modell för kraftfull kravprocessutveckling

Nästan alla verksamheter lider av undermålig kravställning. Detta gäller såväl utvecklings- som förändringsarbete. Nu är den tiden förbi!

Får vi lov att presentera det kraftfulla processutvecklingsmodellen QRIM – QTEMA Requirements Improvement Model. QRIM är framtagen i samverkan mellan oss och Bleking Tekniska Högskola. QRIM baseras på de senaste forskningsrönen inom modern kravhantering – rön som realiserats till praktik och som kommer att hjälpa dig i ditt kravarbete.

Vad är QRIM?
QRIM är en genomlysning och utvärdering av er befintliga kravprocess. Vi genomför insatsen med hjälp av handplockade konsulter som besitter välmeriterad kravkompetens i Sverige. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder denna unika kunskap.

Vem bör genomföra QRIM?
Alla verksamheter som vill förbättra sin kravprocess bör genomföra QRIM. Man ska helt enkelt se QRIM som startskottet på ett förbättringsarbete som sakta men säkert leder fram mot säkrare och mer träffsäker kravställning.

Kravställningen har ofta en organisatorisk tillhörighet i verksamheten men kan också ägas av IT. Affärsutvecklare, marknadsstrateger, produkt/tjänsteägare, processägare, d v s samtliga funktioner som har intresse av att kvaliteten i en verksamhets IT-system, är beställare av QRIM.

Vad levererar vi?
Vi levererar en rapport som beskriver dels kvaliteten i ditt företags nuvarande kravprocess samt dels hur ni stegvis kan förbättra den. Vi ser gärna att företaget, om man så vill, tar aktiv del i QRIM-projektet så att företaget själv ska kunna genomföra och mäta processförbättringen på egen hand i framtiden. Vi ger dig tillgång till QRIM-modellen om du väljer att anlita oss. 

Vilka verksamheter passar för QRIM?
Modellen passar för företag i vår kundgrupp d v s i allt från bank, finans, försäkring till detaljhandel, logistik, transport och offentlig sektor. QRIM kan genomföras oaktad vilken utvecklingsmetodik man använder (agilt eller Vattenfall). 

Beställ vårt produktblad om QRIM:


Vill du också vara i framkant inom krav?
Vill du förstärka din process för kravhantering och kravkompetens? Är du nyfiken på QRIM? Hör av dig till QTEMA så kommer vi och berättar mer om hur vi skulle kunna genomföra QRIM på just ditt företag. Vi inspirationsföreläser kostnadsfritt eller så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

Kontakta mig så berättar jag mer om QRIM.

Anita Roll
VD | Epost: anita.roll@qtema.se