QTEMA har stöttat Home 2 You AB vid framtagande av miljöledningssystem

QTEMA gratulerar Home 2 You AB som med QTEMAs hjälp certifierat sig i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 14001:2015. Home 2 You är ett företag som transporterar tempererade livsmedel till restauranger. ”Vi har alla ett ansvar för miljön och för att förstärka vår profil runt en god miljöhållning har vi valt att certifiera oss i enlighet med den etablerade miljöstandarden ISO 14001,” säger företagets VD och grundare Cai Troedson.

QTEMA har en sedan tidigare erfarenhet och kompetens inom kvalitetssäkring i enlighet med ISO-standarderna. Vi stöttar gärna företag med att göra dem certifieringsbara eller med att införa de värdegrunder som kvalitetssäkringen innebär. Ett stort grattis till Home 2 You!!