QTEMAs forskningspartner Blekinge Tekniska Högskola ligger i topp!

QTEMA har sedan många år haft ett forskningssamarbete inom kravställning och test med Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Senaste projekten vi samarbetar runt är bl a framtagande av en högskoleutbildning inom test för praktiker (PROMPT) samt utveckling av tjänster runt förbättring av kravprocessen (som ledde fram till QTEMAs unika tjänst QRIM).

Fyra forskare inom mjukvaruutveckling vid BTH toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar av forskare verksamma i Sverige inom det datavetenskapliga området mjukvaruutveckling. Det visar en sammanställning av samtliga publicerade tidskriftsartiklar inom området de senaste 10 åren (2007–2016).

Det är extra roligt att konstatera att listan toppas av Tony Gorschek som publicerat hela 40 artiklar. Tony är den forskare på BTH som QTEMA haft mest samröre med. De övriga 3 forskarna som toppar listan efter Tony är Claes Wohlin (29 artiklar), Kai Petersen (28) och Robert Feldt (26), samtliga vid BTH. BTH som organisation hamnar på en andra plats i Sverige när de gäller antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar inom mjukvaruutveckling under samma tidsperiod. Mycket roligt att få samarbeta med så aktiva forskare (och doktorander) verksamma vid en så framgångsrik högskola.

Hör av er till QTEMA om ni vill veta mer om samarbetet vi har med Blekinge Tekniska Högskola och i vilka projekt vi samarbetat. Kontakta oss på info@qtema.se