Till yrkesverksamma inom test: QTEMA erbjuder unik kompetensutveckling på högskolenivå för mjukvaruutvecklare/testare – delta i PROMPT

Till yrkesverksamma inom test: QTEMA erbjuder unik kompetensutveckling på högskolenivå för mjukvaruutvecklare/testare – delta i PROMPT
 
Genom QTEMAs samarbete med bl a Mälardalens Universitet kan vi erbjuda vårt nätverk en möjlighet att kompetensutvecklas på högskolenivå inom test av mjukvara. QTEMA har deltagit i framtagandet av högskolekurserna. Utbildningen, som benämns PROMPT, är avpassad att genomföras i kombination med arbete. Här kommer mer praktisk information om PROMPT:

PROMPT är en skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer, utvecklare och testare vilken ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin och därigenom öka svensk konkurrenskraft.

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft. För flera av våra traditionella industrier är mjukvara av direkt avgörande betydelse. PROMPT är ett unikt nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan flera akademiska parter och en rad ledande svenska industriföretag och organisationer. Målet är att säkerställa tillgången på avancerad mjukvarukompetens och innovationskraft i svenskt näringsliv.

Tillsammans erbjuder lärosätena i PROMPT fristående högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig till yrkesverksamma inom svenskt näringsliv. Kurserna är till stora delar webbaserade, ges på kvartsfart och är utformade så att de ska passa bra i kombination med arbete. De ger högskole­poäng och är kostnadsfria både för studenten som för företaget.

Det går fortfarande att anmäla sig till kursen Software Testing som startar i januari 2017. Senare under 2017 startar också ett stort antal ytterligare kurser.

Vi erbjuder följande kurser
Process and Methods for Developing Software-intensive Systems
Software Test
Dependable Software
Architecture and Design
Big Data
Project Courses

Anmälan
Anmälan är öppen så länge det finns platser kvar på kursen och görs via www.promptedu.se. Sökande behöver dokumenterad erfarenhet av både yrkesliv och tidigare högskolestudier.

För mer information
Besök www.promptedu.se eller kontakta oss:
Stefan Eck, branschansvarig, tel 073-9607497, stefan.eck@mdh.se
Malin Rosqvist, projektledare, tel 021-103112, e-post malin.rosqvist@mdh.se

Mer om PROMPT:

Ladda ner folder

PROMPT leds av Mälardalens högskola och kurserna ges i samarbete med Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs Universitet och forskningsinstitutet SICS. PROMPT (Professionell masterutbildning i programvaruteknik) finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”.