QRIM – QTEMA Requirements Improvement Model

QRIM möjliggör verksamhetsutveckling genom aktiv förbättring och optimering av kravhantering. Kravhantering är ofta ett underskattat område, men är i själva verket absolut kritiskt för att kunna ta fram framgångsrika och användbara produkter och system. Kortfattat: kravhantering hanterar alla frågor som rör att ta fram RÄTT PRODUKT och VAD denna produkt ska innehålla.

Genom bra kravhantering undviker man kostsamma omarbetningsfel sent i processen, men än viktigare så möjliggör det att välja ut rätt sak att utveckla från början. Därutöver innefattar kravhantering värdefulla praktiska delar som koordinering och kommunikation, beställarkompetens och kvalitetssäkring.


Via QRIM fick vi snabbt en statusuppdatering på nuvarande kravprocess. Vi fick handfast, konkret feedback på hur och vilka moment som bör adderas och förändras för att vi ska få en mer effektiv och heltäckande kravhantering.

Nu vet vi hur vi kan förbättra vår kravprocess. Mer träffsäker kravhantering kommer att ge Hyresgästföreningen bättre intern effektivitet och högre träffsäkerhet i våra systembyggen. På köpet får vi dessutom högre motivation och glädje i organisationen.

Hyresgästföreningen