Föredrag & Seminarier

Förutom våra specifika utbildningar kan vi genomföra skräddarsydda utbildningar på just ditt företag. Här väljer du själv vad du vill att din utbildning ska omfatta, hur lite eller mycket bestämmer du. De seminarier som listas högre upp på den här sidan finns klara och kan genomföras med kort varsel.  När du gjort dina val kontaktar du oss för detaljerna på utbildning@qtema.se .

Utbildningarna kan genomföras på plats hos er eller så hjälper vi er att hitta en lämplig, prisvärd lokal. Du kan självklart även välja att genomföra någon av de specifika utbildningarna som internutbildning i ditt företag.

 

VÅRA FÖREDRAG OCH SEMINARIER


FRÅN KRAV TILL ANVÄNDNINGSFALL
Så här ser vi till att användningsfallen blir korrekta, kompletta, entydiga och konsistenta

RundBild_Mindre_Anita.png

ANITA ROLL

anita.roll@qtema.se
070 761 56 15

 

GRANSKNING AV KRAV
En fördjupning av vad man bör fokusera på och vad som är viktigast att tänka på när det gäller kravgranskning.


ICKE FUNKTIONELLA KRAV OCH TESTER
Vad innebär icke funktionella krav och tester och hur ska vi definiera tillförlitlighet, användbarhet, effektivitet och förvaltningsbarhet.


TEKNIKER FÖR PRIORITERING AV KRAV OCH TESTFALL
När ska vi använda vilken teknik. Vi går igenom de vanligast förekommande d v s work-shops, prototyping, intervjuer samt modellering.


IINSPIRATIONSFÖRELÄSNING OM KRAV OCH TEST
Vi delar med oss av våra värdegrunder och erfarenheter runt QA. Självklart ger vi exempel från verkliga case.


MÄTNINGAR AV TEST
Att mäta värdet av test samt mätmetoder för att visa på det mervärde som test ger. Progressmätning och målvärden.


PRIORITERING AV KRAV OCH TEST
Hur vi säkerställer att vi testar rätt saker och att vi testar det som är mest affärskritiskt.


TESTPROCESSEN – EN INTRODUKTION
Vilka moment ska ingå i en testprocess och varför, med kopplingen mot er utvecklingsmodell.


TESTVERKTYG
Vad finns det för typer av verktyg, välja verktyg, köpa in samt implementera.


UTECKLINGSMODELLER UR ETT TESTPERSPEKTIV
Vi fokuserar på hur test fungerar i agila projekt eller i RUP-projekt.


LEVERANSTEST AV KÖPTA SYSTEM
Vad behöver vi specifikt tänka på när vi köper in ett system från en extern leverantör.


 
 

Vi har även utbildningar ...

QTEMA har utbildat personer på den svenska IT-marknaden i 30 år. Utbildningarna inom krav och test baseras på vår långa, praktiska erfarenhet i kombination med modern forskning. Vi erbjuder både skräddarsydda utbildningar och öppna utbildningar samt seminarier.

 

Kontakta oss om du har frågor om utbildning.

Vi skräddarsyr utbildningar på förfrågan.

utbildning@qtema.se