Mjukvarutest – en lönsam investering

Att testa är en vetenskap. Test har i praktiken den centrala rollen i projektet. Mjukvarutest är nyckelordet för att ditt utvecklingsprojekt ska resultera i kundnöjdhet och en nöjd beställare.

Vi hjälper dig att testa dina IT-lösningar med målet att hitta viktiga fel tidigt i projektet. Våra konsulter fungerar också som katalysatorer till att förbättra testprocessen i verksamheter.

I mjukvarutest ska lösningen visa att den motsvarar ställda krav. Men en kravställning kan aldrig täcka in alla oväntade situationer som lösningen riskerar utsättas för i produktionsmiljön. En skicklig testare och testledare ser därför även till att ha diversifierade teststrategier, inklusive att en rimlig mängd negativa tester utförs, baserat på riskanalys, yrkesskicklighet, erfarenhet och kreativ förmåga.

 

Upptäck felen innan dina kunder gör det

De projekt som sparar in på mjukvarutest råkar nästan alltid ut för överskridna budgetar när det gäller såväl tid som kostnader. Vår forskning som vi bedriver tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola visar att en sen felrättning kostar ungefär 200 timmars arbete. Utöver det tillkommer kostnader i form av minskad kundnöjdhet, förseningar och dålig stämning i projektet, samt badwill för ditt varumärke.

Motsvarande tidsåtgång för fel som hittas i acceptanstestmiljö är 100 timmar. Om felet hittas redan tidigt i projektet kan det rättas på någon timme.  Finns det något argument för att detta ska tillåtas ske? Knappast! I stället är det ett säkert kort att låta QTEMAs erfarna testare och testledare lotsa er igenom testprocessen till ett lyckat utvecklingsprojekt!

 

Konsultstöd

Testspecialisterna på QTEMA hittar 80% fler fel än utvecklingsteam utan testspecialist. Hur kan vi göra det? Jo, det beror på att vi har kunskapen om hur jobbet ska utföras, och vilka teststrategier som hittar de allvarligaste felen i de olika testfaserna. En testkonsult från QTEMA är till stor hjälp under både utveckling och förvaltning — från projektplanering och testanalys via integrationstest, systemtest och prestandatest till testrapportering och acceptanstest.

Många av våra konsulter har dessutom projektledarkompetens vilket gör att vi ser helheten i projekten utöver de aktiviteter som är testorienterade. Här är de vanligast förekommande rollerna som våra konsulter kan åta sig:


Testprocessen

Testprocessen ska vara en naturlig och integrerad del av det totala utvecklings- eller förvaltningsarbetet för att komma till sin fulla rätt. En testprocess måste också vara väl förankrad i hela projektorganisationen. Dessa parametrar anser vi vara helt avgörande för en lyckad kvalitetssäkring av IT-system.

Har ni en användbar, dokumenterad testprocess på ditt företag? Om inte är det dags att höra av er till oss på QTEMA! Tiden när utvecklarna testade själva, eller inte alls är över! 2000-talets allt mer komplexa IT-lösningar kräver testning av testspecialister för att kunna matcha era konkurrenters lösningar.

Att utveckla system som inte innehåller några fel är en utopi. Poängen med att ha en strukturerad testprocess och ett optimalt testarbete är att hitta fel tidigt i projektet, de är minst kostsamma att åtgärda då. Det är den stora anledningen till att involvera testare redan från början, under planering och kravhantering. Testkonsulter har ett kritiskt öga och är tränade att uppfatta detaljer och nyanser som kan vara avgörande för hur utvecklingen av lösningen påbörjas. QTEMAs testkonsulter är också vana vid att se helheten, eftersom vi ju är en central kompetens genom hela projektet.

Genom att anlita våra testkonsulter kan era utvecklare och designers ägna sig åt det som de är bra på. Projektets testbudget används då på ett effektivt sätt av testkonsulter som vet precis vad som ska göras, på vilket sätt, och när. Jämför en testbudget med att lägga 200 timmars arbete på felrättning, av ett enda sent hittat fel…

Lägg pengarna på proaktivitet och utveckling i stället för reaktivitet och felrättning. Satsa på en gedigen testprocess. Det kan vi på Qtema hjälpa dig med.


Testmodell

Det unika med vår testmodell är att den är heltäckande och ger dig full valfrihet att sätta samman din egen unika testprocess. Du väljer bort det du inte finner relevant för din verksamhet. Modellen är pedagogiskt och praktiskt upplagd.

Utifrån modellens strukturerade och metodiska upplägg kan du alltså själv ta ställning till hur du vill att ditt företags testprocess ska se ut baserat på just din verksamhets behov.

Mjukvaruvarutest är ett komplext kunskapsområde. Inget testprojekt är det andra likt och varje lösning måste testas med hänsyn till rådande kontext för att optimalt testresultat ska uppnås. Testplanen ska hänga ihop med den övriga projektplanen, testningen ska vara förankrad hos intressenter både på produktionssidan och kundsidan så att rätt förväntningar kan uppfyllas. Testutförandet måste också vara flexibelt och pragmatiskt för att minska risken för att viktiga fel ska missas. I slutet ska testrapporteringen redovisa mer än enbart siffror, en bra testare måste också kunna bedöma allvarlighetsgraden i kvarvarande brister samt kunna rapportera dem på ett tydligt och objektivt sätt till projektledningen.

Skärmavbild gilla anställning.png

Vill du jobba hos oss?

Just nu söker vi tekniska testare / testautomatiserare


RundBild_Mindre_Anita.png

Anita Roll

anita.roll@qtema.se
070 761 56 15