Krav i projekt

Det är i kraven fundamentet till ett lyckat mjukvaruprojekt ligger. Att hantera kraven på ett effektivt, strukturerat och medvetet sätt är den enklaste vägen att säkerställa att systemen byggs rätt och att rätt system byggs åt interna eller externa kunder.

Kunskap om kravhantering är avgörande för att olika projekt ska kunna genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar ju också om att leverera de lösningar verksamheten behöver för att nå eller överträffa organisationens eller gruppen mål.

Utbildningen Krav i Projekt ger, på en övergripande nivå, insikt i vad det innebär att arbeta med krav generellt och hur en kravprocess kan se ut i förhållande till projekt och utvecklingsmodell. Utbildningen tittar på olika kravroller och kravfångstmetoder samt på spårbarhet och prioritering av krav. Efter kursens slut har ni en god grund att stå på för att börja arbeta praktiskt med krav i projekt!


Antal kursdagar: 1 dag  Pris: 6.600 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på hur krav ska fungera i ett projekt. Man kan vara ny inom kravområdet eller så behöver man få en genomgång över hur rollerna kravanalytiker, systemförvaltare och projektledare ska samverka i ett projekt. Utbildningen vänder sig också till roller som arbetar indirekt med krav och som behöver få en grundläggande förståelse för vad kravarbete innebär såsom testare, arkitekter, konsult/kompetenschefer, säljare, beställare och andra inom projekt förekommande funktioner. Därför är denna utbildning speciellt passande som start inför ett nytt projekt.


Kursens innehåll

Krav i Projekt går igenom hur en generisk kravprocess kan se ut och vilka olika typer av krav som finns. Vi tittar också på hur en kravorganisation kan se ut i projekt med olika ansvarsområden, arbetsuppgifter och roller samt hur dessa samverkar under projektets gång. Att kunna prioritera krav och säkerställa spårbarhet är också viktiga parametrar som avhandlas under utbildningen.
QTEMA ger er en övergripande bild över hur ni effektivt och praktiskt kan arbeta med krav för att kunna vara med och bidra till ett lyckat projekt.