Praktisk testdesign – Lär dig testanalytikerns arbete

En av de viktigaste rollerna i ett projekt är testanalytikerns. Det är denna person som ska bedöma testbarheten i verksamhetens funktionella krav, hitta de infallsvinklar som man ofta glömmer i form av t ex användbarhet, prestanda, säkerhet. Det är också denna roll som skapar testfallen och klär dem med bra testdata.

Att kunna arbeta praktiskt med testdesign är avgörande för hur de kommande testerna kommer att lyckas. Att välja rätt testteknik och testdesign är en kunskap alla testanalytiker ska behärska. Att kraven är levererade och att allt fungerar som det ska är testanalytikerns huvudsakliga målsättning och ett lyckat testarbete är grunden i all mjukvaruutveckling. För att kunna arbeta praktiskt med testdesign krävs det kunskap. Denna utbildning syftar till att ge deltagarna en bra grund att stå på när de ska arbeta praktiskt med testdesign.


Antal kursdagar: 1 dag  Pris: 6.800 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på att arbeta praktiskt med testdesign och ger deltagaren insikt och praktisk kunskap för att kunna arbeta med praktisk testdesign. Den är mest lämpad för någon som är ny i sin roll eller som vill lära sig grunderna testdesign och en kravanalytikers arbete. Den kan också vara lämplig för testledare, projektledare, förvaltningsledare och andra som vill ha en djupare förståelse för praktiskt testdesign.


Kursens innehåll

Utbildningen är uppdelad på två dagar.

Det är en fullmatad kurs med både teori och praktiska övningar.

För att få en förståelse för vad en testanalytiker gör, går vi igenom vanligt förekommande arbetsuppgifter så som planering, granskning, val av testtekniker och fördjupar oss i praktisk testdesign.

Vi tittar också på ett strukturerat arbetssätt, kunskap om att kunna föra en dialog med andra intressenter och ta fram en strategi vid inköp av ett testverktyg för att hjälpa dig att lyckas med praktisk testdesign.

Återanvändning av testfall och lite strategier för en framtida testautomatisering är också delar av utbildningen praktisk testdesign.