Praktiskt kravarbete

Det är i kraven fundamentet till en lyckad förändring ligger. Att hantera kraven på ett effektivt, strukturerat och medvetet sätt är den enklaste vägen att säkerställa att system och byggs rätt och att rätt system byggs åt interna eller externa kunder.

Att ha insikt i hur ett praktiskt kravarbete bedrivs är avgörande för att olika projekt och förändringar ska kunna genomföras så kostnadseffektivt som möjligt. Det handlar ju också ofta om att leverera de lösningar verksamheten behöver för att nå eller överträffa organisationens eller gruppen mål. För att kunna bedriva ett praktiskt kravarbete krävs det kunskap. Denna utbildning syftar till att ge deltagarna en bra grund att stå på när de ska arbeta med praktiskt med krav.


Antal kursdagar: 2 dagar  Pris: 11.900 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på praktiskt kravarbete och ger deltagaren insikt och praktisk kunskap för att kunna arbeta med krav. Den är mest lämpad för någon som är ny i sin roll eller för någon som vill lära sig grunderna i ett praktiskt kravarbete så som systemanalytiker, kravfångare, affärsanalytiker men den passar också för testare, testledare, projektledare och andra som vill ha en djupare förståelse för praktiskt kravarbete.


Kursens innehåll

Utbildningen är uppdelad på två dagar

Det är en fullmatad kurs med både teori och praktiska övningar.

För att få en övergripande förståelse för praktiskt kravarbete tittar vi på en generisk kravprocess och borrar oss där efter ner i viktiga styrande kravdokument, kravorganisationer, olika kravfångstmetoder och arbetssätt.

V tittar närmare på kravspecifikationer för både funktionella och icke funktionella krav, användningsfall (use-case), användarberättelser (user-stories) och andra metoder för att dokumentera krav. Under utbildningen praktiskt kravarbete kommer ni att ges möjlighet att prova på att skriva olika typer av krav och få vägledning med tips och råd.

Kravprioritering och spårbarhet i kraven är viktiga delar av praktiskt kravarbete som också ingår i utbildningen.