7-stegsutbildning
"Bli expert på test i 7 steg"

Test och kvalitetssäkring är inte endast en fråga för testare, utan berör hela IT-organisationen sett utifrån dess olika perspektiv. Detta är en utbildning inom test och kvalitetssäkring som går helt i samklang med vår nutid och är uppbyggd utifrån agila grunder. Vi har tagit fram ett utbildningsformat som ger hela organisationen en omedelbar praktisk nyttoeffekt på ert testarbete. 

Utbildningen är företagsanpassad och sker i 7 steg och omfattar totalt 20 timmar. Vart och ett av de 7 stegen, som genomförs med ca 14 dagar mellanrum, ger din organisation en komplett bild över hur testarbetet ska bedrivas. Varje steg omfattar en teoretisk del samt praktisk del som omfattar exempel från din verksamhet som utgångspunkt. Utbildningen vänder sig till alla som har in/påverkan på era IT-systems kvalitet d v s alla från kravställare och affärsutvecklare till testare och testledare. 

Antal kursdagar: 1 dag  

Pris: Efter överenskommelse för resp företag.