Test i projekt

I en organisation eller i ett projekt som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ingår tester som en åtgärd för att undersöka och fastställa kvaliteten på det framtagna systemet eller i applikationen. Kunskap om vad testarbete innebär är viktig för att kunna säkerställa att ett projekt levererar en lösning av hög kvalitet och utan risker. Test i projekt är fundamentalt för att projektet ska lyckas och det är av stor vikt att hela projektgruppen har samma syn på test och vad dess syfte är.

Utbildningen syftar till att på en övergripande nivå skapa en samsyn över vad test innebär samt hur test påverkar andra arbetsområden i en organisation eller i ett projekt. Den ger dessutom deltagarna kunskap för att kunna stötta medarbetarna i deras dagliga testarbete samt för att kunna göra korrekta strategiska val i projektplanering och organisationen som helhet. Efter kursens slut har ni en god grund att stå på för att börja arbeta praktiskt med test i projekt.


Antal kursdagar: 1 dag Pris: 6.800 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad hur test ska fungera i ett projekt. Man kan vara ny inom testområdet eller så behöver man få en genomgång över hur rollerna testanalytiker, testledare och projektledare ska samverka i ett projekt. Utbildningen vänder sig också till roller som arbetar indirekt med test och som behöver få en grundläggande förståelse för vad testarbete innebär såsom kravansvariga, arkitekter, konsult/kompetenschefer, säljare, beställare och andra inom projekt förekommande funktioner. Därför är denna utbildning speciellt passande som start inför ett nytt projekt.


Kursens innehåll

Test i projekt går igenom hur en generisk testprocess kan se ut och vilka olika typer av test som finns. Vi tittar också på hur en testorganisation kan se ut i projekt med olika ansvarsområden, arbetsuppgifter och roller samt hur dessa samverkar under projektets gång. Olika faser för test i projekt så som planering, förberedelser, genomförande och avslut är delar vi också kommer att gå igenom.

QTEMA ger er en övergripande bild över hur ni effektivt och praktiskt kan arbeta med test för att kunna vara med och bidra till ett lyckat projekt