Testledarutbildning grund, steg 1

I en organisation eller i ett projekt som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ingår tester som en åtgärd för att undersöka och fastställa kvaliteten på det framtagna systemet eller i applikationen. Det arbetet brukar ledas av en testledare.

Att kunna leda tester kräver kunskap. För att kunna arbeta som testledare krävs det flera olika färdigheter förutom kunskap i test. Ledarskap, strategi, organisationens verksamhet och goda kunskaper i administration och organisation.

QTEMAS testledarutbildning syftar till ge den nyblivna testledaren en god grund att stå på och ge den erfarne testledaren verktyg och inspiration för utvecklas i sin roll. Vi kommer att titta på testledarens roll, arbetsuppgifter och ledarskap.


Antal kursdagar: 2 dagar  Pris: 19 000 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på testledaren och dess arbetsuppgifter. Du kan vara ny som testledare eller få en inspiration och utvecklas i din roll som testledare. Det är en fördel om du är bekant med testprocessen sedan innan.

Utbildningen vänder sig också till roller som arbetar indirekt med test och som behöver få en grundläggande förståelse för vad testledning innebär såsom testare, kravansvariga, arkitekter, konsult/kompetenschefer, säljare, beställare och andra inom mjukvaruutveckling.


Kursens innehåll

Testledarutbildning grund (dag 1 och 2): Vi startar med en snabbgenomgång av vad test är och vilka aktiviteter som en testledare förväntas genomföra. Vi går vidare till testledarens roll, arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras och vi kommer att gå igenom olika typer av dokumentation som en testledare ska kunna ta fram. Även mallar ingår i utbildningen.