Testledarutbildning påbyggnad, steg 2

I en organisation eller i ett projekt som arbetar med systemutveckling eller systemförvaltning ingår tester som en åtgärd för att undersöka och fastställa kvaliteten på det framtagna systemet eller i applikationen. Det arbetet brukar ledas av en testledare.

Att kunna leda tester kräver kunskap. För att kunna arbeta som testledare krävs det flera olika färdigheter förutom kunskap i test. Ledarskap, strategi, organisationens verksamhet och goda kunskaper i administration och organisation.

QTEMAS testledarutbildning syftar till ge den nyblivna testledaren en god grund att stå på och ge den erfarne testledaren verktyg och inspiration för utvecklas i sin roll. Vi kommer att titta på testledarens roll, arbetsuppgifter och ledarskap.


Antal kursdagar: 2 dagar  Pris: 19 000 kr exkl. moms


Målgrupp

Utbildningen är fokuserad på testledaren och dess arbetsuppgifter. Du kan vara ny som testledare eller få en inspiration och utvecklas i din roll som testledare. Det är en fördel om du är bekant med testprocessen sedan innan.

Utbildningen vänder sig också till roller som arbetar indirekt med test och som behöver få en grundläggande förståelse för vad testledning innebär såsom testare, kravansvariga, arkitekter, konsult/kompetenschefer, säljare, beställare och andra inom mjukvaruutveckling.


Kursens innehåll

Testledarutbildning påbyggnad (dag 3 och 4): Utbildningen fokuserar på testledarskapet, att hantera olika situationer i testledarens vardag, verktyg för kontroll, styrning och uppföljning av testarbetet. Vi kommer också att titta på hur det går att förbättra och utveckla befintliga testprocesser. Utbildningen omfattar teoretiska pass, praktiska övningar samt rollspel. Det finns utrymme för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan kursdeltagarna och QTEMAS erfarna testledare.